Lundby Lokalråd

Om lokalrådets infoskærme

Lundby Lokalråd har opsat infoskærme følgende steder: Lundby Bibliotek – Dagligbrugsen, Bårse – Min Købmand, Køng – Min købmand, Sallerup.

Foreninger m.fl. kan gratis få deres arrangementer omtalt på skærmene. Send mail til hel@privat.dk eller kontakt Line på tlf. 22928492. Skærmene opdateres ca. 2 gange månedligt. Ved tryk nedenfor ses den aktuelle version.


 

Husk at læse Nyheder   

Om Lundby Lokalråd

Lundby Lokalråd er et af i alt 16 lokalråd, som kommunen i 2007 ønskede oprettet med det overordnede mål at styrke nærdemokratiet i kommunen ved at skabe enkle rammer for dialog mellem politikere og borgerne, samt for at der gennem gensidig respekt og dialog mellem politikere, forvaltning og borgere arbejdes for en fælles udvikling af kommunen.

Fra oprettelsen var navnet Lokalrådet for Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sogne. På generalforsamlingen den 26. april 2010 ændrede man navnet til det mere mundrette Lundby Lokalråd. Men det er stadig borgerne i Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sogne, der udgør Lundby Lokalråd. I rådets bestyrelse er borgerne repræsenteret ved to medlemmer fra hvert sogn. Nærmere om valg til bestyrelsen fremgår af vedtægterne for Lundby Lokalråd.

Vordingborg Kommunes model for nærdemokrati er baseret på, at hver af kommunens 16 lokalråd har en kontinuerlig dialog med en fast tværpolitisk sammensat gruppe af kommunalbestyrelsesmedlemmer (dialogudvalg), at lokalrådet (lokalrådsbestyrelsen) inviterer dialogudvalget til minimum et årligt borgermøde, kaldet dialogmøde, samt at der skabes en åben, tæt og løbende dialog samt en koordineret indsats – lokalt og på tværs af kommunen.

Ud over det årlige dialogmøde med politikere afholder lokalrådsbestyrelsen  borgermøder om aktuelle emner. Dagsorden, sted og tidspunkt for møderne vil blive offentliggjort her på siden.

Besøg os også på vores Facebook-side.