Lundby Lokalråd

om du måske har bemærket, har hjemmesiden ikke været opdateret i længere tid. Det skyldes, at vi har skiftet webmaster, og at den nye webmaster endnu ikke er helt fortrolig med arbejdet med hjemmesiden.

Vi er nu i gang, og du kan på siden “Nyheder” finde seneste nyt og et nyhedsarkiv med de seneste begivenheder i lokalrådet.

Læs om Lundby Kultur- og Familiefestival ved at vælge “Nyheder” i bjælken øverst på siden. 

 

Læs Nyheder

Lundby Lokalråd er et af 16 lokalråd, der er etableret i Vordingborg Kommune, med det overordnede mål at styrke nærdemokratiet i kommunen.

Borgerne i Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sogne udgør Lokalrådet for Lundby og Omegn, og er repræsenteret i rådets bestyrelse ved to medlemmer fra hvert sogn.

Borgerne vil blive inviteret til et årligt “Dialogmøde”, hvor repræsentanter fra kommunalbestyrelsen deltager. Vi inviterer desuden til borgermøder om aktuelle emner. Dagsorden, sted og tidspunkt for møderne vil blive offentliggjort her på siden.

Besøg os også på vores Facebook-side.