Køng-Lundby og Omegn Lokalforum

Velkommen til hjemmesiden for Køng-Lundby og Omegn Lokalforum.

Lokalforum afløser det tidligere Lundby Lokalråd som konsekvens af Vordingborg Kommunes strategi for Nærdemokrati.
Nærværende Lokalforum dækker de 5 sogne Køng- Lundby- Udby- Sværdborg og Svinø.
På hjemmesiden vil løbende holde borgerne og erhvervslivet i lokalområdet orienteret om arbejdet i lokalforum og give informationer fra myndigheder mv. der vedrører det område vi arbejder i.
Hjemmesiden vil gennem link til foreninger, interessegrupper m.m. give mulighed for at følge og deltage i de arrangementer og det arbejde frivillige borgere i lokalområdet udfører.
Lokalforum vil forsøge, i kombination mellem hjemmesiden og vores facebookgruppe, at sikre en nem og hurtig kommunikation til, og mellem borgene og med bestyrelse.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-4.png

Køng-Lundby og Omegn Lokalforum formål:

Køng-Lundby og Omegn Lokalforum er en frivillig forening, der skal samle borgere, foreninger og erhverv i området til fællesskab og samvær.
– Vi vil fremme det lokale forenings samarbejde omkring lokal udvikling.
– Vi vil dele ideer og initiativer mellem borgere, foreninger og erhverv, for at fremme gode projekter.
– Vi vil afholde borgermøder og workshops om emner af fælles interesse.
– Vi vil fungere som platform for dialog mellem borgere, foreninger og erhverv, samt mellem lokalområdet og kommunen.