Nyheder

Køng-Lundby og Omegn Lokalforum
På lokalrådets generalforsamling blev det besluttet at nedlægge rådet der i stedet omdannes til Køng-Lundby og Omegn Lokalforum. Derfor vil denne hjemmeside ligeledes blive ændret.
Da dette betyder at der laves mange ændringer, vil dette tage nogen tid, men nu er de indledende ændringer sket, så nu går vi i gang med ændringer på selve siden.
Jeg håber I vil synes om resultatet når den er færdig.

Frank Lilholm Pedersen
Ny webmaster

3.juli 2020

Forsamlingsforbud på grund af corona har bevirket, at Lokalrådets ordinære generalforsamling ikke har kunnet afholdes i 2. kvartal som beskrevet i vedtægterne.

På generalforsamlingen forventes lokalrådet ændret til lokalforum, og for at give flest mulige af områdets borgere mulighed for at få indflydelse på denne ændring, er det besluttet at udskyde generalforsamlingen til oktober måned.