Nyheder

Kom til vælgermøde i 4750
Kom og deltag i vælgermøde i Køng-Lundby og Omegn Lokalforum der afholdes i Medborgerhuset, Banevej 4, 4750 Lundby. 26. Okt. Kl. 19
Kom med dine gode spørgsmål.
Der vil være gratis kaffe og kage og Lis vil have baren åben 😊

Følgende tilmeldt sig.
Mikael Smed, Socialdemokratiet  
Karina Fromberg, Venstre
Daniel Irvold, Konservative                            
Else-Marie Langballe Sørensen, Socialistisk Folkeparti            
Marie Hansen, Dansk Folkeparti                    
Lene Ezzaaf, Alternativet
Glenn Hansen, Nye Borgerlige
Tage Vestergaard, Enhedslisten:                                                 
Torben Folke Månsson, Fælleslisten
Michael Larsen, Det Radikale Venstre.           

Program:
19.00                 Velkommen og præsentation af deltagerne.
19.05                 Hver deltager får 3 min til at præsentere sig selv og hot spot.
19.40                 1. Tema Naturturisme
20.00                 Pause
20.10                 2. Tema Bosætning
20.40                 3. Tema Ordet frit
21.00                 Afslutning
Hver deltager får 1 min til en afsluttende bemærkning.
21.15                 Tak for i dag
NB: Vi vil sikre os, at taletiden bliver jævnt fordelt.

For at give jer mulighed for at forberede jer, er der nedenfor et lille oplæg til Tema 1 og 2 som lokalforum tror, der kunne være interesse for. Men vi kan jo ikke vide, hvad de fremmødte borger tænker.

Tema 1 Naturturisme

 1. Vil du sætte naturturisme i 4750 området på dagsordenen
 2. Vil du sikre at natur oplevelser kan gå hånd i hånd med Solcellemarker og Biogasanlæg
 3. Vil du sikre at der sker løbende vedligeholdelse af de etablerede stier på Svinø, og følge op på de aftaler der allerede er mellem kommunen og lodsejerne (Græsslåning)
 4. Hvad vil du gøre for parkeringsmuligheder ved Svinø strand bliver tålelige
 5. Vil du sammen med lokalbefolkningen, arbejde for at fremme initiativer der fremmer naturturisme i området i form af nye stier, foldere, skiltning m.m.

Tema 2, Bosætning

 1. Vil I markedsføre vore område som det nærmeste af Københavns Forhave
 2. Hvordan vil I sikre jer at Lundby Station får bedre betjening
 3. I har besluttet at Køng-Lundby skal være et lokalcenter område, hvordan skal det udvikles
 4. Vi har en god Svend Gønge Skole, hvordan vil I styrke den.
 5. Den nye cykelsti Bårse-Køng har et Sort Hul i Gl. Lundby, hvad vil I gøre ved det
 6. Vi er et pendler område, vil der komme udvidet åbningstid i børneinstitutionerne

———————————————————————————————————————–

§ 11 Lokalforummet kan afholde borgermøder efter behov. Mindst én gang årligt indkalder Lokalforummet til generalforsamling omkring regnskab, valg m.v., jf. dagsordenspunkterne nedenfor.
Indkaldelse sker med 14 dages varsel på Facebook, evt. hjemmeside samt på kommunens blå sider i en lokal ugevis
Generalforsamlingen afholdes inden 1. april men den kan udsættes under særlige omstændigheder til afholdelse senest den 1. juni.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
Generalforsamlingen har følgende faste dagsordenpunkter:
1. Valg af dirigent
2. Redegørelse for lokalforummets arbejde i den forløbne periode
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag behandles
5. Valg til lokalforummet
6. Valg af ungdomsrepræsentanter
7. Valg af andre tillidsposter, fx, pendlertalsmand
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
9. Evt.

————————————————————————————————————————

07/12 2020 Nedenstående info er kommet fra Vordingborg kommune:
08/12 2020 Der er yderligere indløbet en præcisering af forsamlingsforbudet

Kære  Lokalforum

Jeg havde desværre overset en stramning i det materiale der vedrører ”storby- og sjællandspakken”. Forsamlingsforbuddet på max 10 personer gælder fra i morgen den 9. december alle aldersgrupper, det vil sige også for børne aktiviteter.
I den mail I fik i går stod der 50 personer under 22 år, men det er desværre ikke gældende længere i vores kommune.
Jeg beklager, at dette ikke kom med i første omgang.
Venlig hilsen
Charlotte V. Jørgensen

Afdeling for Kultur og Fritid
Telefon: 55363636
Foreningsportalen@vordingborg.dk

Kære  Lokalforum

På grund af de høje og stadig stigende smittetal i Vordingborg Kommune, har regeringen i dag udmeldt en ”storby- og Sjællandspakke” som betyder en nedlukning af indendørs aktiviteter på kultur- og fritidsområdet fra onsdag den 9. december og foreløbig frem til og med 3. januar 2021.
Det vil sige at alle bookinger i indendørslokaler vil blive annulleret fra 9. december til 3. januar. I skal ikke selv gøre noget – vi annullerer dem alle herfra.

Udendørs aktiviteter kan stadig gennemføres med følgende restriktioner:
– Der er ikke mulighed for omklædning da der ikke er adgang til omklædningsrum.
– Forsamlingsforbuddet på 50 personer under 22 år og 10 personer over 21 år gælder stadig og frem til 28. februar.
– Reglerne om sektionsopdeling gælder stadig:
En gruppe skal være et selvstændigt arrangement.
Dette indebærer desværre, at det ikke længere er tilladt at bruge én træner til at undervise et sektioneret hold f.eks. bestående af 30 personer i tre grupper af 10 personer på samme bane. Man må dog fortsat gerne opdele et hold i f.eks. tre grupper, hvis hver gruppe har egen træner og eget træningsforløb. OBS: Selvstændige træningsforløb betyder, at grupperne på samme bane ikke må lave samme øvelser på samme tid. En træner må KUN have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen (10 personer fra 22 år og op 50 personer fra 21 år og ned). Det betyder, at en træner IKKE må faciliteter, kommunikere eller på anden måde lede flere hold, der er til stede samtidig. Husk at træneren tæller med i de max. 10/50 personer i gruppen.

Man kan altså stadig arbejde med sektionsopdelt voksen træning i grupper på max 10 personer inkl. træner, såfremt det handler om separate hold med hver deres træner og hver deres selvstændige træningsforløb. Selvstændige træningsforløb betyder, at grupperne på samme bane ikke må lave samme øvelser på samme tid.

Vi beklager endnu engang at måtte lukke for faciliteterne, men håber det kan være med til nedbringe smittetallet i Vordingborg Kommune.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul.
Venlig hilsen
Charlotte V. Jørgensen

Afdeling for Kultur og Fritid
Telefon: 55363636
Foreningsportalen@vordingborg.dk

Køng-Lundby og Omegn Lokalforum
På lokalrådets generalforsamling blev det besluttet at nedlægge rådet der i stedet omdannes til Køng-Lundby og Omegn Lokalforum. Derfor vil denne hjemmeside ligeledes blive ændret.
Da dette betyder at der laves mange ændringer, vil dette tage nogen tid, men nu er de indledende ændringer sket, så nu går vi i gang med ændringer på selve siden.
Jeg håber I vil synes om resultatet når den er færdig.

Frank Lilholm Pedersen
Ny webmaster